Recommended Literature for self in epidemiology

Basic

1 Gafarova, M.T.
Epidemiology of infectious diseases: manual (+Авторизований доступ) [Текст] / M.T. Gafarova. — Simferopol, 2010. — 228 c. + Гриф МОН. — Дар читача.
Шифр: 616.9-036.22(075.8)
Order in the library.
The electronic version.
2 Methodical recommendations to conducting of epidemiological analysis: for doctors, interns, students of senior courses of higher medical establishments of education III-IV level of accreditation / M.D. Chemych, G.S. Zaytseva, N.I. Ilina et al. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. — Sumy: Sumy State university, 2009. — 19 с.
The electronic version.
3 Chemych, M.D.
Methodical recommendations for audition and preparation for practical employments of epidemiology / M.D. Chemych, G.S. Zayceva, N.I. Ilina. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. — Sumy: Sumy State University, 2009. — 177 c.
The electronic version.
4 Study materials for obtaining of practical skills on epidemiology: for the doctors, interns, students of seniour courses of higher medical educational institutions of the ІІІ-ІV level of accreditation / M. Chemych, N. Ilyina, G. Zaitseva, V. Zakhlebaeva. — Sumy: SSU, 2008. - 92 с.
The electronic version.

Additional

1 Гоц. Ю. Д.
Епідеміологія [Текст] : Навчальний посібник / Ю. Д. Гоц, І. П. Колеснікова, Г. А. Мохорт. — К. : ВД "Асканія", 2008. — 360 с. — 39-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Г74
Замовити у бібліотеці.
2 Загальна епідеміологія [Текст] / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак, Т.А. Романенко. — К. : ВСВ "Медицина", 2010. — 176 с. + Гриф МОН. — 45-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: З-14
Замовити у бібліотеці.
3 Чемич, М. Д.
Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з епідеміології [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. І. Ільїна. — Суми: СумДУ, 2010. — 177 с. — 15-80.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
4 Методичні рекомендації до проведення епідеміологічного аналізу [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М.Д. Чемич, Г.С. Зайцева, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2009. — 20 с. — 2-10.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
5 Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г.С. Зайцева, В.В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2008. — 92 с. — 7-86.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
6 Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідемології (+Авторизований доступ) [Текст]: навч. посіб. / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 283 с. + Гриф МОЗ. — 20-00
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Е67
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
7 Епідеміологія, лікування та профілактики лямбліозу : методичні рекомендації / Уклад.: К.І. Бодня, О.І. Повгородня, Н.С. Чегодайкіна. — Х.: Харківська мед. акад. післядипломної освіти, 2006. — 30 с.
Авторський знак: Е67
Замовити у бібліотеці.
8 Андрейчин, М.А.
Епідеміологія [Текст] : підручник / М.А. Андрейчин, В.С. Копча. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 382 с. + Гриф МОЗ. — 10-00.
Шифр: 616-036.2(075.8) Авторський знак: А65
9 Аналітична епідеміологія: визначення та завдання [Текст] / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин та ін. // Вісник соціальної гігєни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 3. — С. 27 - 30.
Шифр: 614.1 Авторський знак: Г63
10 Чемич, М. Д.
Епідеміологія. Розділ "Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях": конспект лекцій для студ. 5-го курсу вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 1101 "Медицина" / М. Д. Чемич. — Суми: СумДУ, 2007. — 50 с. — 3-78.
Шифр: 616-036.22-085(075.8) Авторський знак: Ч-42
Електронна версія.Замовити у бібліотеці.
11 Методичні рекомендації. Малярія: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. вищих мед. закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.Г. Міщиряк та ін. — Суми: СумДУ, 2004. — 64 с. — 2-24.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
12 Уваренко, А.Р.
Клінічна епідеміологія - наукова основа доказової медицини [Текст] / А. Р. Уваренко, Б. О. Ледощук. — К., 2010. — 216 с. — 57-60.
Шифр: 616-036.22 Авторський знак: У18
Замовити у бібліотеці.
13 Эпидемиология (+Авторизований доступ) [Текст]: учеб. пос. / Н.Д. Ющук, М.А. Жогова, В.В. Бушуева, В.Н. Колесова. — М.: Медицина, 1993. — 336 с. — 13875-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Э71
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
14 Эпидемиология и инфекционные болезни: Научный специализированный медицинский журнал; Язык: русский.
15 Власов, В.В.
Эпидемиология (Авторизований доступ): Учебное пособие для вузов / В. В. Власов. — М. : Гзотар-мед, 2004. — 450 с.
Шифр: 616-036.22(075.3)
Електронна версія.
16 Далматов, В.В.
Современная эпидемиология: предмет, метод, цель [Текст] / В.В. Далматов, В.Л. Стасенко // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2008. — № 5. — С. 8-14.
Шифр: 616-036.22:001.8 Авторський знак: Д15
17 Зуева, Л.П.
Эпидемиология (+Авторизований доступ) [Текст]: учебник / Л. П. Зуева, Р. Х. Яфаев. — СПб.: ООО"Издательство Фолиант", 2005. — 752 с. — 304-00.
Шифр: 616-036.22(075.3) Авторський знак: З-93
Електронна версія.
18 Шляхов, Э.Н.
Практическая эпидемиология [Текст] / Э.Н. Шляхов. — 2-е изд., испр. и доп. — Кишинев: Штиинца, 1981. — 592 с. — 19-80.
Шифр: 616-036.22 Авторський знак: Ш70
Замовити у бібліотеці.
19 Яфаева, Р.Х.
Эпидемиология внутрибольничной инфекции [Текст] / Р. Х. Яфаева, Л. П. Зуева. — Л. : Медицина, 1989. — 168 с. — 0-95.
Шифр: 616.9-363.8 Авторський знак: Я89
Замовити у бібліотеці.
20 Чемич, М.Д.
Методичні вказівки до практичних занять з епідемології екстремальних умов з курсом військової епідеміології [Текст]: для студ. 5 курсу спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2007. — 66 с. — 4-72.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
21 Чемич, Н.Д.
Методические указания для доаудиторной подготовки к практическим занятиям по эпидемиологии / Н.Д. Чемич, Г.С. Зайцева, Н.И. Ильина. — Електронне видання каф. інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы: СумГУ, 2010. — 187 с.
Електронна версія.
22 Методические указания к освоению практических навыков по эпидемиологии / Н.Д. Чемич, Г.С. Зайцева, Н.И. Ильина, В.В. Захлебаева. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы: СумГУ, 2009. — 95 с.
Електронна версія.
23 Методические рекомендации по проведению эпидемиологического анализа: для врачей, врачей-интернов, студ. старших курсов высших медицинских заведений образования III-IV уровней аккредитации / Н.Д. Чемич, Г.С. Зайцева, Н.И. Ильина, В.В. Захлебаева. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы: СумГУ, 2009. — 28 с.
Шифр: 616-036.2(072)(0.034) Авторський знак: М54
Електронна версія.

Last Updated (Thursday, 06 September 2018 04:56)