Рекомендована література для самопідготовки з епідеміології

ОСНОВНА

1 Гоц. Ю. Д.
Епідеміологія [Текст] : Навчальний посібник / Ю. Д. Гоц, І. П. Колеснікова, Г. А. Мохорт. — К. : ВД "Асканія", 2008. — 360 с. — 39-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Г74
Замовити у бібліотеці.
2 Загальна епідеміологія [Текст] / Н.О. Виноград, З.П. Василишин, Л.П. Козак, Т.А. Романенко. — К. : ВСВ "Медицина", 2010. — 176 с. + Гриф МОН. — 45-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: З-14
Замовити у бібліотеці.
3 Чемич, М. Д.
2832 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з епідеміології [Текст] : для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. І. Ільїна. — Суми : СумДУ, 2010. — 177 с. — 15-80.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
4 2257 Методичні рекомендації до проведення епідеміологічного аналізу [Текст] : для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2009. — 20 с. — 2-10.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
5 2116 Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології [Текст] : для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва. — Суми : СумДУ, 2008. — 92 с. — 7-86.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.

 

ДОДАТКОВА

1 Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідемології (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. — 283 с. + Гриф МОЗ. — 20-00
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Е67
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
2 Епідеміологія, лікування та профілактики лямбліозу : методичні рекомендації / Уклад.: К.І. Бодня, О.І. Повгородня, Н.С. Чегодайкіна. — Х. : Харківська мед. акад. післядипломної освіти, 2006. — 30 с.
Авторський знак: Е67
Замовити у бібліотеці.
3 Андрейчин, М. А.
Епідеміологія [Текст] : підручник / М. А. Андрейчин, В. С. Копча. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. — 382 с. + Гриф МОЗ. — 10-00.
Шифр: 616-036.2(075.8) Авторський знак: А65
4 Аналітична епідеміологія: визначення та завдання [Текст] / О. М. Голяченко, А. Г. Шульгай, Н. Я. Панчишин та ін. // Вісник соціальної гігєни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 3. — С. 27 - 30.
Шифр: 614.1 Авторський знак: Г63
5 Чемич, М. Д.
Епідеміологія. Розділ "Організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях" : конспект лекцій для студ. 5-го курсу вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 1101 "Медицина" / М. Д. Чемич. — Суми : СумДУ, 2007. — 50 с. — 3-78.
Шифр: 616-036.22-085(075.8) Авторський знак: Ч-42
Електронна версія.Замовити у бібліотеці.
6 745 Методичні рекомендації. Малярія: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика [Текст] : для лікарів, лікарів-інтернів, студ. вищих мед. закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. Г. Міщиряк та ін. — Суми : СумДУ, 2004. — 64 с. — 2-24.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
7 Уваренко, А. Р.
Клінічна епідеміологія - наукова основа доказової медицини [Текст] / А. Р. Уваренко, Б. О. Ледощук. — К., 2010. — 216 с. — 57-60.
Шифр: 616-036.22 Авторський знак: У18
Замовити у бібліотеці.
8 Эпидемиология (+Авторизований доступ) [Текст] : учеб. пос. / Н.Д. Ющук, М.А. Жогова, В.В. Бушуева, В.Н. Колесова. — М. : Медицина, 1993. — 336 с. — 13875-00.
Шифр: 616-036.22(075.8) Авторський знак: Э71
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
9 Эпидемиология и инфекционные болезни: Научный специализированный медицинский журнал; Язык: русский.
10 Власов, В. В.
Эпидемиология (Авторизований доступ) : Учебное пособие для вузов / В. В. Власов. — М. : Гзотар-мед, 2004. — 450 с.
Шифр: 616-036.22(075.3)
Електронна версія.
11 Далматов, В. В.
Современная эпидемиология: предмет, метод, цель [Текст] / В. В. Далматов, В. Л. Стасенко // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2008. — № 5. — С. 8-14.
Шифр: 616-036.22:001.8 Авторський знак: Д15
12 Зуева, Л. П.
Эпидемиология (+Авторизований доступ) [Текст] : учебник / Л. П. Зуева, Р. Х. Яфаев. — СПб. : ООО"Издательство Фолиант", 2005. — 752 с. — 304-00.
Шифр: 616-036.22(075.3) Авторський знак: З-93
Електронна версія.
13 Шляхов, Э. Н.
Практическая эпидемиология [Текст] / Э. Н. Шляхов. — 2-е изд., испр. и доп. — Кишинев : Штиинца, 1981. — 592 с. — 19-80.
Шифр: 616-036.22 Авторський знак: Ш70
Замовити у бібліотеці.
14 Яфаева, Р. Х.
Эпидемиология внутрибольничной инфекции [Текст] / Р. Х. Яфаева, Л. П. Зуева. — Л. : Медицина, 1989. — 168 с. — 0-95.
Шифр: 616.9-363.8 Авторський знак: Я89
Замовити у бібліотеці.
15 Чемич, М. Д.
1308 Методичні вказівки до практичних занять з епідемології екстремальних умов з курсом військової епідеміології [Текст] : для студ. 5 курсу спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. — Суми: СумДУ, 2007. — 66 с. — 4-72.
Електронна версія. Замовити у бібліотеці.
Чемич, Н. Д.
16 2801 Методические указания для доаудиторной подготовки к практическим занятиям по эпидемиологии / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина. — Електронне видання каф. інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы : СумГУ, 2010. — 187 с.
Електронна версія.
17 2734 Методические указания к освоению практических навыков по эпидемиологии / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы : СумГУ, 2009. — 95 с.
Електронна версія.
18 Методические рекомендации по проведению эпидемиологического анализа : для врачей, врачей-интернов, студ. старших курсов высших медицинских заведений образования III-IV уровней аккредитации / Н. Д. Чемич, Г. С. Зайцева, Н. И. Ильина, В. В. Захлебаева. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. — Сумы : СумГУ, 2009. — 28 с.
Шифр: 616-036.2(072)(0.034) Авторський знак: М54
Електронна версія.

Останнє оновлення (Понеділок, 19 серпня 2019, 13:41)