Календарно-тематичний план занять. Епідеміологія та принципи доказової медицини

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, V КУРС, 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

МЦ.м 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711. ПД.м 701


п/п
Назва теми
Трива-лість
(год.)
Лектор

Аудиторія. Дата. Час
1
Предмет епідеміології. Епідеміологія в структурі медичних наук і охорони здоров'я. Поняття про "епідеміологію неінфекційних хвороб". Вчення про епідемічний процес. Класифікація інфекційних хвороб. Напрями боротьби з інфекційними хворобами.
2
Чемич М. Д.

Онлайн
01.09.21
0800-0920
2
Епідеміологічна характеристика інфекцій з фекально-оральним механизмом передавання (шигельоз, сальмонельоз, холера) Профілактичні та протиепідемічні заходи. Епідеміологічний нагляд
2
Чемич О. М.

Онлайн
01.09.21
1030-1150
3
Епідеміологічна характеристика інфекцій з аерозольним механізмом передавання (дифтерія, кір, грип та ГРВІ). Профілактичні та протиепідемічні заходи. Епідеміологічний нагляд
2
Чемич М. Д.

Онлайн
03.09.21
0800-0920
4
Особливості проведення протиепідемічних заходів у випадках виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час за умов занесення карантинних інфекцій
2
Чемич М. Д.

Онлайн
03.09.21
0930-1150
5
Протиепідемічний захист військ, бактеріологічна зброя.
2
Чемич М. Д.

Онлайн
04.09.21
0830-0950

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, V КУРС, 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Змістовний модуль 1: Загальна епідеміологія. Доказова медицина

1.

Вчення про епідемічний процес. Значення епідеміології для громадського здоров’я. Основні епідеміологічні концепції. Протиепідемічні заходи в осередку інфекційного захворювання.

2

2.

Протиепідемічна та профілактична робота в практиці сімейного лікаря.

2

3.

Дезінфекція і стерилізація. Живі переносники збудників інфекційних хвороб. Дезінсекція. Дератизація.

2

4.

Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. Оцінювання ефективності імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика.

2

5.

Доказова медицина та клінічна епідеміологія. Аналітична та експериментальна епідеміологія. Дизайн спостережних, аналітичних, експериментальних, епідеміологічних (клінічних) досліджень. Ієрархія доказовості епідеміологічних (клінічних) досліджень.

2

6.

Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Епідеміологічна діагностика. Прогнозування розвитку епідемічного процесу. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.

2

7.

Захист роботи з ретроспективного епідеміологічного аналізу. Підсумкове заняття зі змістового модуля 1.

2

Теми для самостійного вивчення

Класифікація дизайну епідеміологічних (клінічних) досліджень. Загальний огляд основних типів досліджень (описові, аналітичні, експериментальні та прогностичні). Описова епідеміологія. Групи ризику, території ризику, час ризику. Чинники ризику. Скринінгові дослідження.


Разом

10

Змістовний модуль 2: Спеціальна епідеміологія

8.

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передавання (шигельози, сальмонельози, черевний тиф та паратифи, вірусні гепатити А, Е, холера).

2

9.

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передавання (COVID-19, грип, дифтерія, менінгококова інфекція, епідемічний паротит, кір, вітряна віспа).

2

10.

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним механізмом передавання (висипний тиф, хвороба Лайма, малярія, кліщовий енцефаліт, лейшманіози).

2

11

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з контактним механізмом передавання (ВІЛ, вірусні гепатити В, С, D, G, SEN, TTV).

2

12.

Епідеміологічна характеристика інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Інфекційний контроль у медичних закладах. Рівні інфекційного контролю.

2

13.

Профілактичні та протиепідемічні заходи при особливо-небезпечних інфекціях (холера, чума, геморагічні гарячки). Карантинні заходи.

2

14.

Захист епідеміологічної карти.

завантажити бланк

2

Теми для самостійного вивчення

Принципи профілактики та протидії інфекційним захворюванням. Впорядкований перелік профілактичних та протиепідемічних заходів. Медико-санітарні заходи в осередках інфекційних захворювань.


Протиепідемічні заходи в осередках геморагічних лихоманок Марбурга, Ласа та Ебола


Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним механізмом передачі (висипний тиф, хвороба Бриля, малярія, кліщовий енцефаліт, Лайм-бореліоз, зоонозні рикетсіози).


Написання індивідуальної курсової роботи.


Разом

8

15.

Підсумковий модульний контроль:

2

практичної підготовки

теоретичної підготовки

1

1


РАЗОМ

30

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1. Підготовка до практичних занять:

1.1

Теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

8

Поточний контроль на практичних заняттях

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

2.1

Класифікація дизайну епідеміологічних (клінічних) досліджень. Загальний огляд основних типів досліджень (описові, аналітичні, експериментальні та прогностичні). Описова епідеміологія. Групи ризику, території ризику, час ризику. Чинники ризику. Скринінгові дослідження.

6

Підсумковий модульний контроль


2.2

Принципи профілактики та протидії інфекційним захворюванням. Впорядкований перелік профілактичних та протиепідемічних заходів. Медико-санітарні заходи в осередках інфекційних захворювань.

6

2.3

Протиепідемічні заходи в осередках геморагічних лихоманок Марбурга, Ласа та Ебола.

6

2.4

Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним механізмом передачі (висипний тиф, хвороба Бриля, малярія, кліщовий енцефаліт, Лайм-бореліоз, зоонозні рикетсіози)

7

2.5

Написання індивідуальної курсової роботи.

8

Поточний контроль на поточних заняттях

3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

9

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ

50


Останнє оновлення (Середа, 24 листопада 2021, 17:04)