Literature

BASIC

 

1 Infectious diseases (+Авторизований доступ) [Текст] : Підручник / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький та ін. За ред. Є.В. Нікітіна, М.А. Андрейчина. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. — 364 с. — 62-00.
Шифр: 616.9(075.8)
Order in the library.
The electronic version.
2 Infectious diseases: classification, diagnostic, schemes and treatment [Текст] : study aid / M. Chemych, M. Andreychyn, N. Il'yna, V. Zakhlebayeva, I. Trotska. — Sumy : Sumy State University, 2011. — 270 c. + Гриф МОЗ. — 28-87.
Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: I
Order in the library.
The electronic version.

ADDITIONAL

 

1 Chemych, M. D.
2729 Methodical recommendations for before class preparation to practical classes of infectious diseases (module 1) / M. D. Chemych, N. I. Il'ina, V. V. Zakhlebaeva. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. — Sumy : Sumy State University, 2010. — 210 c.
The electronic version.
2 Golubovska, O.
HIV Infection [Текст] : a tutorial for medical students / O. Golubovska, Gudzenko, I. Shestakova. — K. : AUS Medicine Publishing, 2011. —  + Гриф МОН; Гриф МОЗ. — 93-00.
Шифр: 616.98:578.828(075.8)    Авторський знак: G
Order in the library.
3 Chemych, M. D.
2729 Methodical recommendations for before class preparation to practical classes of infectious diseases (module 1) / M. D. Chemych, N. I. Il'ina, V. V. Zakhlebaeva. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. — Sumy : Sumy State University, 2010. — 210 c.
The electronic version.
4 Chemych, M. D.
Methodical recommendations for class preparation to practical classes of infectious : for the students of senior courses of higher medical establishments of formation of III-IV of levels of accreditation / M. D. Chemych, N. I. Ilina, V. V. Zakhlebaeva. — Електронне видання кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. — Sumy : Sumy State University, 2009. — 165 c.
The electronic version.
5 Encyclopedia of infectious diseases. Modern methodologies (Авторизований доступ) / Edited by Michel Tibayrenc. — Hoboken, New Jersey : John Wiley & sons, Inc., 2007. — 806 p.
Шифр: 616.9(0.034)    Авторський знак: E
The electronic version.
6 Volovskaya, M. L.
Epidemiology and fundamentals of infectious diseases (Авторизований доступ) / M. L. Volovskaya. — Moscow : Mir Publishers. — 308 p.
Шифр: 616-036.22(0.034)    Авторський знак: V
The electronic version.
7 Інфекційні хвороби: класифікація, схеми діагностики та лікування [Текст]: навч. посіб. / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. В.В Захлєбаєва, І.0. Троцька. - Суми: СумДУ, 2010. - 272 с. + Гриф МОН. - 28-87.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: І-74
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
8 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст]: навч. пос. в 3-х т. Т.1 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2001. - 856 с. + Гриф МОЗ. - 36-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: В64
Замовити в бібліотеці.
9 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби [Текст]: навч. посібник. Т. 3 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2003. - 848 с. + Гриф МОЗ. - 46-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: В64
Замовити в бібліотеці.
10 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби (+Авторизований доступ) [Текст]: навч. посібник В 3-х томах. Т. 2 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2002. - 658 с. + Гриф МОЗ. - 30-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: В64
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
11 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби (Авторизований доступ): навч. пос. в 3-х т. Т.2 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2001. - 696 с.
Шифр: 616.9(075)(0.034)
Електронна версія.
12 Возіанова, Ж. І.
Інфекційні і паразитарні хвороби (Авторизований доступ). Т.3 / Ж. І. Возіанова. - К.: Здоров'я, 2002. - 904 с.
Шифр: 616.9(0.034)
Електронна версія.
13 Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині [Текст]: навч. посібник / За ред.: М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с. + Гриф МОЗ. - 40-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: И74
Замовити в бібліотеці.
14 Інфекційні хвороби (+Авторизований доступ) [Текст]: підручник / За ред. М.Б. Тітова. - К.: Вища школа, 1995. - 567 с. + Гриф МОЗ. - 8-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: І-74
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
15 Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання [Текст]: навч. посіб. / М.Д.Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцар,Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2002. - 148 с. - 3-04.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
16 Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз: конспект лекцій для студ. і лікарів спец. 7.110101 "Лікувальна справа" / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2001. - 47 с. - 1-00.
Шифр: 616.36-002(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
17 Чемич, М. Д.
Інфекційні хвороби: тестові завдання [Текст]: навч. посіб. / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2002. - 236 с. - 4-74.
Шифр: 616.9(072) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
18 Чорновіл, А. В.
Інфекційні хвороби [Текст]: підручник / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - К.: Медицина, 2010. - 432 с. + Гриф МОЗ. - 75-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-75
Замовити в бібліотеці.
19 Чороновіл, А. В.
Інфекційні хвороби [Текст]: підручник / А. В. Чороновіл, Р. Ю. Грицко. - 2-ге вид., випр. - К.: Медицина, 2011. - 432 с. + Гриф МОЗ. - 80-00.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-75
20 Чемич, М. Д.
Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб [Текст]: навч. посібник / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2000. - 157 с. - 3-20.
Шифр: 616.9-083.98(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
21 Чемич, М. Д.
1980 Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з діагностики та лікування інфекційних хвороб [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти III - IV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2008. - 59 с. - 4-20.
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
22 Чемич, М. Д.
1981 Методичні рекомендації до обстеження інфекційного хворого та написання академічної історії хвороби [Текст]: для лікарів, лікарів-інтернів, студ. старших курсів вищих мед. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2008. - 31 с. - 2-38.
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
23 Чемич, М. Д.
2735 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 1) [Текст]: для студ. старших курсів вищих мед. навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2010. - 207 с. - 18-18.
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
24 Чемич, М. Д.
2736 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 2) [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2010. - 175 с. - 15-46.
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
25 Чемич, М. Д.
2806 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістовий модуль 5) [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, Н. І. Ільїна, В. В. Захлєбаєва. - Суми: СумДУ, 2010. - 179 с. - 15-80.
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
26 Чемич, М. Д.
2834 Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять з інфекційних хвороб (змістові модулі 3, 4) [Текст]: для студ. старших курсів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Д. Чемич, В. В. Рябіченко, К. С. Полов'ян. - Суми: СумДУ, 2010. - 195 с. - 7-16.
Замовити в бібліотеціЕлектронна версія.
27 Чемич, М. Д.
Позааудиторна робота в кліниці інфекційних хвороб: диференціальна діагностика [Текст] : навч. посібник / М. Д. Чемич, З. Й. Красовицький. - Суми: СумДУ, 1998. - 113 с. + Гриф МОЗ. - 2-26.
Шифр: 616.9(075.8) Авторський знак: Ч-42
Замовити в бібліотеці.
28 Інфекційні хвороби: Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал; Внесений ВАК до Переліку наукових фахових видань України у галузі "Медицина"; Мова: українська / Засновник: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Академія наук вищої школи України, Представництво ООН в Україні.
Електронна версія.

Last Updated (Wednesday, 21 September 2022 05:33)