Самопідготовка. Епідеміологія та принципи доказової медицини

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю

 

Змістовий модуль 1: Загальна епідеміологія

1. Предмет і задачі епідеміології.

2. Основні етапи розвитку епідеміології (Д.Самойлович, Д.К. Заболотний, Л.В. Громашевський).

3. Епідемічний процес та його складові.

4. Розділи вчення про епідемічний процес.

5. Рушійні сили епідемічного процесу.

6. Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про сапронози.

7. Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу.

8. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

9. Дайте визначення осередку інфекційної хвороби. В яких напрямках проводиться епідеміологічне обстеження осередку?

10. Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Наведіть приклади.

11. Назвіть мету і завдання епідеміологічного обстеження осередку.

12. Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них?

13. Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.

14. Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.

15. Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.

16. Заходи щодо знезараження хворих носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб.

17. Епідеміологічне значення тварин.

18. Поняття про дератизацію, види і методи.

19. Теорія механізму передачі збудників інфекційних хвороб Л.В Громашевського. Визначення механізму передачі, його ланки. Чинники і шляхи передачі збудників інфекційних хвороб.

20. Закони відповідності механізму передачі первинній (епідеміологічній) локалізації збудника в організмі людини.

21. Типи механізмів передачі збудників інфекційних хвороб людини.

22. Методи дезинсекції.

23. Визначення дезинфекції, її види і методи.

24. Календар профілактичних щеплень України.

25. Складання плану проведення профілактичних щеплень.

26. Заповнення обліково-звітної документації щодо проведення щеплень.

27. Основні нормативні документи в області епідеміології.

28. Епідеміологічний метод дослідження, його структура.

29. Описово-оціночний прийом епідеміологічного методу.

30. Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.

31. Аналітичний прийом епідеміологічного методу дослідження.

32. Епідеміологічна діагностика, як основа профілактичної та проти епідемічної роботи.

33. Правило вибору груп порівняння.

34. Експериментальна епідеміологія: дизайн експериментальних епідеміологічних досліджень.

35. Рандомізовані контрольовані дослідження.

36. Кокрейнівська електронна бібліотека.

37. Ієрархія доказовості епідеміологічних (клінічних) досліджень.

38. Оперативний епідеміологічний аналіз.

39. Методика проведення ретроспективного епідеміологічного аналізу.

40. Аналіз багаторічної та річної динаміки захворюваності.

41. Прояви ендемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

42. Аналіз захворюваності по територіях, в різних групах населення та колективах.

43. Прояви епідемічного процесу в річній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

44. Структура та рівень захворюваності населення по групам та нозологічним формам.

45. Епідеміологічний аналіз захворюваності по території, в різних групах населення та окремих колективах.

46. Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.

47. Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.

48. Значення природного фактору в розвитку епідемічного процесу.

49. Прогнозування проявів епідемічного процесу.

50. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів


Змістовий модуль 2: Спеціальна епідеміологія

1. Епідеміологічна класифікація інфекційних хвороб.

2. Епідеміологічні особливості групи кишкових інфекцій.

3. Епідеміологічні особливості групи інфекцій дихальних шляхів.

4. Епідеміологічні особливості групи кров'яних інфекцій.

5. Епідеміологічні особливості групи зовнішніх покривів.

6. Епідеміологія та профілактика ВЛІ.

7. Організація санітарної охорони території України від заносу й розповсюдження карантинних інфекцій.

8. Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених захворювань.

9. Карантинні заходи щодо особливо небезпечних інфекційних хвороб.

10. Черевний тиф. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

11. Вірусний гепатит А. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу). профілактичні та протиепідемічні заходи.

12. Шигельози. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

13. Холера. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

14. Поліомієліт. Епідеміологічні особливостi (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

15. Дифтерія. Епідемiологiчнi особливості, джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

16. Кір. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

17. Сальмонельози. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

18. Ботулізм. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

19. Менінгококова інфекція. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

20. Туляремія. Епiдемiологічнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

21. Вірусний гепатит В. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

22. ВІЛ-iнфекцiя. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

23. Малярія. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи

24. Висипний тиф та хвороба Бриля. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

25. Чума. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

26. Кліщовий енцефаліт. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

27. Геморагічні лихоманки Ебола і Марбурга. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

28. Геморагічна лихоманка Ласса. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.


Орієнтовний перелік практичних робіт та завдань для підсумкового модульного контролю

Модуль: “Епідеміологія”

1. Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності.

2. Визначення рівня інфікованості населення за даними вибіркових лабораторних досліджень та його епідеміологічна оцінка.

3. Заповнення річного „Звіту про окремі інфекційні і паразитарні захворювання” (форма №2).

4. Заповнення журналу обліку інфекційних захворювань (форма №60).

5. Заповнення екстреного повідомлення про вперше виявлене інфекційне або паразитарне захворювання (форма №58).

6. Заповнення карти профілактичних щеплень (форма №63) та індивідуальної карти розвитку дитини (форма 112).

7. Визначення коефіцієнту епідеміологічної ефективності щеплень та його оцінка.

8. Обґрунтування переліку протиепідемічних заходів в осередках інфекційних захворювань.

9. Створення стовпчикових діаграм для наглядного вираження епідеміологічних даних та визначення груп та чинників ризику захворюваності.

10. Відбір матеріалу для бактеріологічного дослідження на дифтерійну інфекцію.

11. Визначення коефіцієнта сезонності річної динаміки захворюваності на діаграмі розподілу захворюваності по місяцях року та його оцінка.

12. Оцінка якості дезінфекції і стерилізації при вірусних гепатитах А та В.

13. Проведення протиепідемічних заходів в осередках кишкових, дихальних та кров’яних інфекцій.

Останнє оновлення (Середа, 26 січня 2022, 19:48)