Мета вивчення дисципліни "Інфекційні хвороби"

Викладання курсу “Інфекційні хвороби” починається на V курсі після вивчення базових дисциплін. Метою курсу є підвищення якості підготовки лікаря, передусім для поліклінічного підрозділу охорони здоров’я. Особлива увага приділяється питанням ранньої діагностики, лікування хворих на догоспітальному етапі в умовах поліклініки та вдома, надання їм невідкладної допомоги.

Передбачається формування знань та вмінь, набуття практичних навичок, які забезпечують клінічну діагностику інфекційних хвороб, що найчастіше зустрічаються, а також карантинних інфекцій, раціональне використання лабораторних та інструментальних методів обстеження хворих, призначення адекватного етіотропного та патогенетичного лікування, невідкладної допомоги, а також проведення первинних протиепідемічних заходів.

Мета встановлюється на основі освітньо-професійної програми підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Цілі (кінцеві і конкретні) сформульовані з точки зору „професійної діяльності” з урахуванням відповідних таксономічних рівнів. На підставі кінцевих цілей до кожного змістового модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Завантажити електронний варіант робочої програми з інфекційних хвороб

 

Останнє оновлення (Понеділок, 03 січня 2022, 08:19)