Мета дисципліни "інфекційні хвороби" її місце в системі підготовки фахівця

Викладання курсу “Інфекційні хвороби” починається на V курсі після вивчення базових дисциплін. На 6 курсі введений курс "інфекційні хвороби". Метою курсу є підвищення якості підготовки лікаря, передусім для поліклінічного підрозділу охорони здоров’я. Особлива увага приділяється питанням ранньої діагностики, лікування хворих на догоспітальному етапі в умовах поліклініки та вдома, надання їм невідкладної допомоги.

Передбачається формування знань та вмінь, набуття практичних навичок, які забезпечують клінічну діагностику інфекційних хвороб, що найчастіше зустрічаються, карантинних інфекцій, раціональне використання лабораторних та інструментальних методів обстеження хворих, призначення адекватного етіотропного та патогенетичного лікування, невідкладної допомоги, а також проведення первинних протиепідемічних заходів.

Мета встановлюється на основі освітньо-професійної програми підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Цілі (кінцеві і конкретні) сформульовані з точки зору „професійної діяльності” з урахуванням відповідних таксономічних рівнів.

Кінцеві цілі дисципліни:

Виявляти основні клінічні симптоми, що формують характерний синдром щодо найбільш поширених інфекційних хвороб;

Ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб (синдромальний та етіологічний);

Ставити попередній клінічний діагноз, планувати профілактичні та карантинні заходи щодо найбільш поширених та особливо небезпечних хвороб;

Інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідеміологічного процесу при різних інфекційних хворобах;

Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику різних інфекційних хвороб та інфекційних хвороб з неінфекційними;

Інтерпретувати результати специфічних методів обстеження за наявності поєднаної патології – інфекційної та неінфекційної;

Визначити тактику ведення хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби;

Визначити тактику госпіталізації та ізоляції інфекційних хворих;

Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на догоспітальному етапі;

Демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження;

Прогнозувати наслідки інфекційних захворювань для здоров'я людини.

Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці інфекційних хвороб.

 

Завантажити робочу програму з дисципліни "інфекційні хвороби"

Останнє оновлення (Субота, 17 вересня 2022, 06:01)