Recommended books for self-discipline of "actual issues of HIV-infection / AIDS"

BASIC

1 Golubovska, O.
HIV Infection [Текст] : a tutorial for medical students / O. Golubovska, Gudzenko, I. Shestakova. — K. : AUS Medicine Publishing, 2011. —  + Гриф МОН; Гриф МОЗ. — 93-00.
Шифр: 616.98:578.828(075.8)    Авторський знак: G
Order in the library.
2 Infectious diseases (+Авторизований доступ) [Текст] : Підручник / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький та ін. За ред. Є.В. Нікітіна, М.А. Андрейчина. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. — 364 с. — 62-00.
Шифр: 616.9(075.8)
Order in the library.
The electronic version.
3 Infectious diseases: classification, diagnostic, schemes and treatment [Текст]: study aid / M. Chemych, M. Andreychyn, N. Il'yna, V. Zakhlebayeva, I. Trotska. — Sumy : Sumy State University, 2011. — 270 c. + Гриф МОЗ. — 28-87.
Шифр: 616.9(075.8)    Авторський знак: I
Order in the library.
The electronic version.

ADDITIONAL

1 Запорожан, В.М.
ВІЛ-інфекція і СНІД [Текст]: посібник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 636 с. - 31-31.
Шифр: 616.98:578.828(075.8) Авторський знак: З-55
Замовити в бібліотеці.
2 Скачко, Б.Г. 
ВІЛ/СНІД [Текст]: Профілактика. Лікування. Реабілітація / Б.Г. Скачко. - К.: Медицина, 2006. - 192 с. - (Шлях до здоров'я). - 12-50.
Шифр: 616.98:578.828 Авторський знак: С42
Замовити в бібліотеці.
3 Покровский, В.В.
Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД (Авторизований доступ): монография / В.В. Покровский. - М.: Медицина, 1996. - 249 с.
Шифр: 616.98 Авторський знак: П48
Электронная версия.
4 Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" [Текст]: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2861-VI / Україна. Закони // Голос України. - 2011. - № 7. - 15 січня. - С. 12-13.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
5 Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення": закон України від 14 квітня 2009 року № 1257-VI [Текст] / Україна. Закони // Праця і зарплата. - 2009. - № 18. - 13 травня. - С. 6.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
6 Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: закон України від 14 квітня 2009 року № 1257-VI [Текст] / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 77. - 29 квітня. - С. 4.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
7 Україна. Закони.
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування та підтримки ВІЛ-інфкованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки [Текст]: Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VІ / Україна. Закони // Голос України. - 2009. - № 49. -19 березня. - С. 3.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
8 Україна. Закони.
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки [Текст]: закон України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI / Україна. Закони // Орієнтир. - 2009. - № 12. - 1 квітня. - C. 5-6.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
9 Україна. Кабінет Міністрів.
Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р., № 926 [Текст] / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. - 2007. - № 31. - С. 60 - 66.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
10 Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам: Постанова Кабінету Міністрів, 25.10.2006р., №1498 [Текст] / К. М. Україна // Зібрання законодавства України. - 2006. - № 42. - С. 36.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
11 Україна. Кабінет Міністрів.
Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки [Текст] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 728-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. - 2008. - № 37. - С. 22 - 25.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
12 Україна. Кабінет Міністрів.
Про схвалення концепції загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики Віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки Віл-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки: Розпорядження [Текст]: Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р., № 728-р / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. - 2008. - № 25-28. - С. 76.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
13 Україна. МОЗ..
Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ/СНІД: наказ МОЗ України від 3 липня 2004 р. № 368 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2007. - № 11. - С. 8.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
14 Україна. МОЗ..
Про затвердження методичних рекомендацій "Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД": наказ МОЗ України від 6 вересня 2006 р. № 597 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2006. - № 10. - С. 47.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
15 Україна. МОЗ..
Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу: наказ МОЗ України від 17 листопа 2006 р. № 3925 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2006. - № 12. - С. 101.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
16 Україна. МОЗ..
Про затвердження примірних положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД: наказ МОЗ України від 27 грудня 2007р. [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - № 2. - С. 85.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
17 ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд [Текст] : Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 140 с. - 7-00.
Шифр: 616.98:578.828(072)+ Авторський знак: В44
18 Чемич, М.Д.
1309 Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД" [Текст]: за спец. 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" освітнього рівня - повна вища освіта квіліфікації 2221.2 "Лікар" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2007. - 25 с. - 2-22.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
19 Чемич, М.Д.
1310 Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД" [Текст]: за спец. 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" освітнього рівня - повна вища освіта квіліфікації 2221.2 "Лікар" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2007. - 19 с. - 1-70.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
20 Engaging Faith-based Organizations in HIV Prevention : A Training Manual For Programme Managers. — New York : UNFPA, 2007. — 48 p. — Дар.
Шифр: 005:316.35:36ООН
Order in the library.

Last Updated (Saturday, 26 September 2020 15:18)