Рекомендована література для самопідготовки з дисципліни "актуальні питання ВІЛ-інфекції"

Рекомендована література для самопідготовки з дисципліни актуальні проблеми ВІЛ-інфекції

1.Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів : Магнолія, 2018. – Т. 1. – 718 с.; Т. 2. – 726 с.
2. Інфекційні хвороби. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / Голубовська О.А, Герасун Б.А., Зінчук О.М. та інші / За ред. О.А. Голубовської. – К.: ВСВ “Медицина”, 2018. – 688 с.
3. Атлас інфекційних хвороб [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарьов та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина.— 3-тє вид., випр. і допов.— Львів: Магнолія, 2019.— 296 с.Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / за ред. В.П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів
4. Recognition and diagnosis of infectious diseases/Посібник для англомовних студентів медичних вузів. M. Kryzhanska, O. Zubach, O.Vorozhbyt // – Львів: ЛНМУ, 2018. – 95 с.
5. HIV-infection = ВІЛ-інфекція: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / О.А. Голубовська, О.А. Гудзенко, І.В. Шестакова

Закони України

· Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ

· Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

· Основи законодавства України про охорону здоров’я

· Про захист населення від інфекційних хвороб

· Про донорство крові та її компонентів

Укази Президента

· Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні

· Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні

· Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

Постанови Верховної Ради України

· Про законопроекти з питань внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

· Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне страхування в Україні»

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

· Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2021–2023 роки щодо реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року»

· Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року

· Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

· Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД

· Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД

ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ПРОФІЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

· Наказ ЦГЗ від 23.10.2019 № 70-агд «Про утворення робочої групи» (з координації виконання Стратегії з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019–2030 роки та Стратегічного плану із комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики та лікування ВІЛ та туберкульозу на 2019–2022 роки)

Накази Міністерства охорони здоров’я

Протоколи та стандарти

· Наказ МОЗ України від 05.02.2021 № 189 «Про затвердження Стандартів охорони здоров’я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції»

· Наказ МОЗ України від 23.07.2019 № 1681 «Про затвердження граничних тарифів на надання послуг, пов’язаних з ВІЛ»

· Наказ МОЗ України від 12.07.2019 № 1607 «Про затвердження Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ»

· Наказ МОЗ України від 12.07.2019 № 1606 «Про затвердження Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ»

· Наказ МОЗ України від 05.06.2019 № 1292 «Про затвердження нового Клінічного протоколу із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції»

· Наказ МОЗ України від 05.04.2019 № 794 «Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу»

· Наказ МОЗ України від 16.05.2016 № 449 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги „Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини“»

· Наказ МОЗ України від 25.12.2015 № 887 «Про затвердження змін до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків»

· Наказ МОЗ України від 24.02.2015 № 92 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям»

· Наказ МОЗ України від 05.11.2013 № 955 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків»

· Наказ МОЗ України від 11.06.2015 № 329 «Про внесення змін до Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну»

· Наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 496 «Про внесення зміни до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

· Наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

· Наказ МОЗ України від 11.05.2010 № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції»

· Наказ від 23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей»

· Наказ МОЗ України від 19.08.2005 № 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію»

Облік та звітність

· Наказ МОЗ України від 21.07.2021 № 1513 «Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах для забезпечення антиретровірусної терапії, профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та постконтактної профілактики»

· Наказ МОЗ України від 03.12.2015 № 816 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 березня 2013 року № 180»

· Наказ МОЗ України від 05.03.2013 № 180 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення»

· Наказ МОЗ України від 21.03.2012 № 182 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення»

· Наказ МОЗ України від 22.05.2013 № 410 «Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення»

· Форма звітності № 59, Інструкція щодо заповнення форми звітності № 59

· Форма первинної облікової документації № 108-2/о, Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 108-2/о

· Форма первинної облікової документації № 108-3/о, Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 108-3/о

· Інформована згода пацієнта на проведення медикаментозної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ

· Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних

 

Останнє оновлення (Субота, 17 вересня 2022, 08:19)