Clinical resident. Cycle of HIV-infection / AIDS.

OBJECTIVES SUBJECTS: purpose of the cycle is to improve knowledge and practical skills in medical therapy, surgical specialties of the clinic, diagnosis and treatment of patients with HIV-AIDS.

TROOPS: physicians of all specialties.

PROBLEM STUDY SUBJECTS: The training of medical diagnosis, treatment and prevention of HIV and AIDS.


At the end of the cycle doctor should know:

  • Etiology and epidemiology of AIDS;
  • Pathogenesis and pathomorphology of AIDS;
  • Modern classification of HIV-AIDS;
  • Clinical manifestations of AIDS;
  • Basic AIDS-associated infections and infestations;
  • Principles of treatment of AIDS;
  • HIV infection and AIDS;
  • Clinical observation of HIV-infected and AIDS patients.

 

At the end of the cycle doctor should be able to:

 

Recommended Literature for self

ОСНОВНА
1. Запорожан, В.М.
ВІЛ-інфекція і СНІД [Текст]: посібник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 636 с. - 31-31.
Шифр: 616.98:578.828(075.8) Авторський знак: З-55
Замовити в бібліотеці.
ДОДАТКОВА
1. Скачко, Б.Г. 
ВІЛ/СНІД [Текст]: Профілактика. Лікування. Реабілітація / Б.Г. Скачко. - К.: Медицина, 2006. - 192 с. - (Шлях до здоров'я). - 12-50.
Шифр: 616.98:578.828 Авторський знак: С42
Замовити в бібліотеці.
2. Покровский, В.В.
Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД (Авторизований доступ): монография / В.В. Покровский. - М.: Медицина, 1996. - 249 с.
Шифр: 616.98 Авторський знак: П48
Электронная версия.
3. Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" [Текст]: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2861-VI / Україна. Закони // Голос України. - 2011. - № 7. - 15 січня. - С. 12-13.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
4. Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення": закон України від 14 квітня 2009 року № 1257-VI [Текст] / Україна. Закони // Праця і зарплата. - 2009. - № 18. - 13 травня. - С. 6.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
5. Україна. Закони.
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: закон України від 14 квітня 2009 року № 1257-VI [Текст] / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 77. - 29 квітня. - С. 4.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
6. Україна. Закони.
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування та підтримки ВІЛ-інфкованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки [Текст]: Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VІ / Україна. Закони // Голос України. - 2009. - № 49. -19 березня. - С. 3.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
7. Україна. Закони.
Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки [Текст]: закон України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI / Україна. Закони // Орієнтир. - 2009. - № 12. - 1 квітня. - C. 5-6.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
8. Україна. Кабінет Міністрів.
Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р., № 926 [Текст] / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. - 2007. - № 31. - С. 60 - 66.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
9. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення зміни до пункту 6 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам: Постанова Кабінету Міністрів, 25.10.2006р., №1498 [Текст] / К. М. Україна // Зібрання законодавства України. - 2006. - № 42. - С. 36.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
10. Україна. Кабінет Міністрів.
Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки [Текст] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 року № 728-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. - 2008. - № 37. - С. 22 - 25.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
11. Україна. Кабінет Міністрів.
Про схвалення концепції загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики Віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки Віл-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки: Розпорядження [Текст]: Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р., № 728-р / Україна. Кабінет Міністрів // Зібрання законодавства України. - 2008. - № 25-28. - С. 76.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
12. Україна. МОЗ..
Про затвердження Клінічного протоколу надання паліативної допомоги, симптоматичної та патогенетичної терапії хворим на ВІЛ/СНІД: наказ МОЗ України від 3 липня 2004 р. № 368 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2007. - № 11. - С. 8.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
13. Україна. МОЗ..
Про затвердження методичних рекомендацій "Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД": наказ МОЗ України від 6 вересня 2006 р. № 597 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2006. - № 10. - С. 47.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
14. Україна. МОЗ..
Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу: наказ МОЗ України від 17 листопа 2006 р. № 3925 [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2006. - № 12. - С. 101.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
15. Україна. МОЗ..
Про затвердження примірних положень про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД: наказ МОЗ України від 27 грудня 2007р. [Текст] / Україна. МОЗ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2008. - № 2. - С. 85.
Шифр: 61 Авторський знак: У45
16. ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд [Текст] : Методичний посібник до курсу / За ред. Т. Семигіної. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 140 с. - 7-00.
Шифр: 616.98:578.828(072)+ Авторський знак: В44
17. Чемич, М.Д.
1309 Методичні вказівки до семінарських занять тематичного циклу вдосконалення лікарів "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД" [Текст]: за спец. 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" освітнього рівня - повна вища освіта квіліфікації 2221.2 "Лікар" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2007. - 25 с. - 2-22.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.
18. Чемич, М.Д.
1310 Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення лікарів "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ-інфекція, СНІД" [Текст]: за спец. 7.110101 "Лікувальна справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" освітнього рівня - повна вища освіта квіліфікації 2221.2 "Лікар" / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. - Суми: СумДУ, 2007. - 19 с. - 1-70.
Замовити в бібліотеці. Електронна версія.

 

Last Updated (Monday, 03 January 2022 08:25)