Перелік питань до самопідготовки з дисципліни "актуальні проблеми ВІЛ-інфекції"

Методика проведення заліку з дисципліни «актуальні проблеми ВІЛ-інфекції», 6-й курс

Після закінчення аудиторних занять, передбачених навчальною програмою проводиться залік, до якого допускаються студенти, що не мають академічної заборгованості та набрали не менше 72 балів за поточну успішність (поточна успішності 72-120 балів).
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми і містить стандартизовані форми контролю теоретичної підготовки та контроль професійних умінь. Поточний контроль включає оцінювання рівня знань (тестування проведене онлайн при самостійній підготовці), усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних завдань підвищеного рівня складності), оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач III рівня складності, інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого).
Форма проведення підсумкового модульного контролю з навчальної дисципліни включає контроль теоретичної підготовки (з використанням стандартизованих завдань, тестових завдань) та контроль професійних умінь (ситуаційні задачі III рівня) відповідно до програми.
Структура ПМК:
1. Тестовий компютерний контроль – максимальна оцінка 20 балів.
2.
Письмова робота – ситуаційна задача та відповідь на теоретичні питання – 60 балів.
Приклад письмової роботи.
1 Хворий В., 19 років, студент. Звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на збільшення шийних лімфатичних вузлів, яке відзначає вже 3 місяці. Об`єктивно: шкіра звичайного забарвлення, температура тіла в нормі, стан задовільний. Сліди в/в ін`єкцій на руках. Задньошийні, надключичні й ліктьові лімфовузли збільшені до 1 см, пахвові – до 1,5 см у діаметрі, щільні, еластичні, безболісні.
1 а. Сформулюйте клінічний діагноз.
1 б. Призначте дослідження для підтвердження діагнозу, вказавши очікувані зміни.
1 в. Призначте етіотропну та патогенетичну терапію, обов’язкове виписування рецептів.
Еталони відповідей до задачі
1. ВІЛ-інфекція. Клінічна стадія І, персистуюча генералізована лімфаденопатія.
2. Загальний аналіз крові (нормоцитоз з відносним лімфомоноцитозом, атипові мононуклеари понад 10 %), імунологічні дослідження (зниження в крові загальної кількості Т-лімфоцитів, особливо Т-хелперів 500 в 1 мкл, Т-кілерів; зниження співвідношення CD4+/CD8+; значне підвищення Ig A, G, E, D; знижений хемотаксис лімфоцитів), вірусологічні методи (виявлення вірусної РНК у полімеразній ланцюговій реакції), серологічні реакції (імуноферментний та радіоімунний аналізи; імуноблотинг («western-blot») підтверджує діагноз при виявленні АТ проти вірусних антигенів р41 та р110).
3. Спостереження у центрі профілактики СНІДу з щоквартальним оглядом і дослідженням кількості CD4, вірусного навантаження, виявленням опортуністичних інфекцій. При зниженні CD
4-клітин нижче 400 у мкл, призначення антиретровірусної терапії (пожиттєво).
Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче:
200-170 балів - 5 (зараховано);
169,9-140 балів - 4 (зараховано);
139,9-120 балів - 3 (зараховано);
119,9 балів і нижче - 2 (не зараховано).

Опортуністичні інфекції при ВІЛ/СНІД

 • Хронічні вірусні гепатити: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, принципи лікування, прогноз.
 • Поняття про менінгеальний синдром, фактори, що його спричинюють.
 • Поняття про менінгіти та менінгоенцефаліти.
 • Диференціальна діагностика менінгітів та менінгоенцефалітів.
 • Менінгококова інфекція: класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування різних клінічних форм, невідкладна допомога на догоспітальному етапі, особливості профілактики.
 • Кліщовий енцефаліт: особливості перебігу, лабораторної діагностики, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики.
 • Набряк-набухання головного мозку: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на догоспітальному етапі.
 • Диференціальна діагностика уражень ротової порожнини інфекційного та неінфекційного характеру.
 • Дифтерія: сучасна класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, принципи імунопрофілактики.
 • Стрептококова ангіна: етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, принципи профілактики ускладнень, гострої ревматичної гарячки.
 • Ангіна Венсана (фузоспірохетоз): етіологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, лікування.
 • Диференціальна діагностика уражень слинних залоз в клініці інфекційних хвороб. Епідемічний паротит: класифікація, клінічний перебіг, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи.
 • Диференціальна діагностика екзантем в клініці інфекційних хвороб.
 • Менінгококцемія як особлива клінічна форма менінгококової інфекції, клінічна диференціальна діагностика.
 • Черевний тиф, паратифи А і В, висипний епідемічний тиф, генералізований псевдотуберкульоз: диференціальний діагноз.
 • ІТШ: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічна і лабораторна діагностика, принципи лікування, невідкладна допомога на до госпітальному етапі.
 • Кір: клінічний перебіг, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики.
 • Краснуха: клінічна картина, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики уродженої краснухи.
 • Поняття про TORCH-інфекції: особливості, клінічної і лабораторної діагностики. Принципи обстеження та профілактики.
 • Скарлатина: особливості диференціальної діагностики.
 • Класифікація герпетичних вірусів людини. Загальна характеристика герпесвірусних хвороб.
 • Герпетична інфекція: класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
 • Вітряна віспа. Оперізуючий герпес. Клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
 • Інфекційний мононуклеоз: класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування.
 • Цитомегаловірусна інфекція: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.
 • Інші представники герпес-вірусів людини. Головні клінічні риси хвороб, що спричинюються ними.
 • Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД.
 • Анафілактичний шок в клініці інфекційних хвороб: патогенез, класифікація, клінічні прояви, диференціальний діагноз, невідкладна допомога.
 • Сироваткова хвороба в клініці інфекційних хвороб: патогенез, клінічні прояви, диференціальний діагноз, невідкладна допомога.
 • Тактика лікаря при виявленні хворого на інфекційні хвороби, що регулюються Міжнародними санітарними правилами.
 • Чума: класифікація, особливості перебігу легеневої форми, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації хворих на легеневу форму чуми, правила виписки хворих з інфекційного стаціонару. Профілактичні заходи в осередку.
 • Туляремія, диференціальний діагноз з чумою.
 • Жовта гарячка: клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики.
 • Поліомієліт, спричинений диким поліовірусом, сучасний стан проблеми. Імунопрофілактика.
 • Гарячка Західного Нілу: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика.
 • Сепсис: визначення поняття, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, принципи лікування та профілактики. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих зі стаціонару.
 • Поняття про синдром гарячки невідомого генезу. Алгоритм обстеження хворих. Бруцельоз як складова синдрому гарячки невідомого ґенезу, особливості диференціального діагнозу.
 • Нозокоміальні інфекції: загальна характеристика, особливості клінічного перебігу, діагностика, принципи лікування та профілактики.
 • Пріонові хвороби: клінічна характеристика захворювань, що входять до цієї групи.

 

Проблеми ВІЛ-інфекції

 

 • Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні та світі. Нормативні документи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції та соціального захисту населення. Соціальні наслідки поширення ВІЛ-інфекції.
 • Етіологія і патогенез ВІЛ-інфекції, класифікація стадій хвороби. Розширене визначення випадку СНІДу у дорослих та підлітків. Класифікація клінічних стадій, критерії діагнозу великі та малі.
 • Роль ВІЛ-інфекції у формуванні синдромі лимфоаденопатії, диференціальна діагностика цього синдрому.
 • ВІЛ-інфекція: лабораторна діагностика, особливості її проведення, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування. Психологічні основи спілкування з такими хворими. Принципи та підходи до лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. Загальна характеристика груп лікарських засобів, що застосовуються в лікуванні ВІЛ-інфекції.
 • Загальна і специфічна профілактика ВІЛ-інфекції. Заходи безпеки та організація праці лікаря з метою запобігання інфікування ВІЛ-інфекцією медичних працівників. Техніка безпеки при інвазивних маніпуляціях. Заходи у разі контамінації заразним матеріалом на робочому місці. Прогноз. Порядок госпіталізації, обстеження, диспансеризації.
 • ВІЛ-асоційовані інфекції і хвороби: особливості клінічного перебігу, лабораторної та інструментальної діагностики, диференціальної діагностики, принципи лікування.

 

Перелік професійних умінь

 

 • Вміти обґрунтувати попередній клінічний діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб із повітряно-краплинним, фекально-оральним механізмами передавання, вірусних гепатитів.
 • Вміти розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на найпоширеніші інфекційні хвороби з повітряно-краплинним, фекально-оральним механізмами передавання, вірусні гепатити.
 • Вміти розпізнати ентеротоксигенний та ентероінвазивний характер діареї.
 • Вміти призначати план обстеження хворим на найбільш поширені інфекційні хвороби з повітряно-крапельним, фекально-оральним механізмами передавання, гострі форми вірусних гепатитів.
 • Вміти провести клінічну диференціальну діагностику кишкових інфекцій з діарейним синдромом.
 • Вміти провести клінічну диференціальну діагностику респіраторних інфекцій.
 • Вміти провести диференціальну діагностику типових та атипових пневмоній.
 • Вміти провести клінічну диференціальну діагностику вірусних гепатитів, жовтяниць.
 • Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику інфекційних хвороб із повітряно-крапельним, фекально-оральним механізмами передавання, гострих та хронічних форм вірусних гепатитів.
 • Призначати раціональне лікування хворим на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним, фекально-оральним механізмами передавання, вірусні гепатити на різних етапах медичної допомоги.
 • Вміти надавати невідкладну допомогу хворим на інфекційні хвороби з повітряно-крапельним, фекально-оральним механізмами передавання, вірусні гепатити.
 • Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб із повітряно-краплинним, фекально-оральним механізмами передавання, вірусних гепатитів.
 • Вміти обґрунтувати попередній клінічний діагноз найбільш поширених кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання, ВІЛ-інфекцію.
 • Вміти розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання, ВІЛ-інфекцію.
 • Вміти призначати план обстеження хворим на найбільш поширені кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання.
 • Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику найбільш актуальних кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання, ВІЛ-інфекції.
 • Призначати раціональне лікування хворим на кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання, ВІЛ-інфекцію.
 • Вміти надавати невідкладну допомогу хворим на кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання, ВІЛ-інфекцію.
 • Планувати основні профілактичні заходи щодо найбільш актуальних кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання.
 • Проводити загальну та індивідуальну профілактику передавання ВІЛ-інфекції.

Останнє оновлення (Понеділок, 03 січня 2022, 08:22)