План занять, стоматологія

Тематичний план занять

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ". 4 КУРС. 2022-2023 навчальний рік

Номер заняття

Тема лекційних/ практичних занять

Тривалість (год.)

Лк. 1.

«Основні епідеміологічні поняття. Епідеміологія в структурі медичних наук і охорони здоров'я. Поняття про "епідеміологію неінфекційних хвороб"

Вчення про епідемічний процес. Класифікація інфекційних хвороб. Напрями боротьби з інфекційними хворобами»

2

Лк. 2

"Вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом передавання."

Вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом передавання. Особливості збудників ВГВ, ВГС, ВГD. Поняття про вірусні гепатити ВГG, SEN, TTV. Джерело інфекції та фактори передачі. Патогенез даних гепатитів та печінкової енцефалопатії. Диференціальний діагноз ВГВ, ВГС, ВГD, ВГG, SEN, TTV. План обстеження хворого на парентеральні гепатити, печінкову енцефалопатію. Методи специфічної діагностики. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.Терапія гепатитів, печінкової енцефалопатії. Правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару. Профілактика та заходи в осередку.

2

Пр.1

"Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій-них хвороб."

Вивчення предмету і задач епідеміології, основних етапів розвитку епідеміології. Ознайомлення з поняттям епідемічний процес та його складовими, рушійними силами епідемічного процесу. Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про сапронози. Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань. Визначення осередку інфекційної хвороби. Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку. Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб. Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення. Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб. Заходи щодо хворих і носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб. Епідеміологічне значення тварин.

2

Пр. 2

"Дезінфекція та стерилізація. Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму в стоматологічній клініці."

Вивчення видів дезінфекції. Методи та способи дезінфекції. Вимоги до хімічних дезінфектантів. Методики приготування дезінфекційних розчинів. Характеристика основних груп дезінфектантів. Епідеміологічне значення членистоногих як переносників збудників інфекційних хвороб. Види, методи дезінсекції. Основні групи хімічних інсектицидів. Призначення та типи дезінфекційних камер. Епідеміологічне значення гризунів як джерела збудників інфекційних захворювань. Види та способи дератизації. Характеристика хімічних родентицидів. Методи контролю за якістю дезінфекції, дезінсекції, дератизації, стерилізації.

2

Пр. 3

"Епідеміологія і профілактика вірусних гепатитів В і С та ВІЛ-інфекції. Внутрішньолі-карняні інфекції та їх профілактика."

Захворюваність та поширеність гепатитів В і С, ВІЛ- інфекції у світі, Україні, Сумській області. Джерело інфекції, шляхи і фактори передачі при гепатиті В. Групи ризику. Специфічна лабораторна діагностика гепатиту В. Джерело інфекції, шляхи і фактори передачі при гепатиті С. Групи ризику. Специфічна лабораторна діагностика гепатиту С. Заходи в осередку вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі. Основні напрямки профілактики вірусних гепатів із парентеральним механізмом передачі. Запобігання професійному зараженню медичного персоналу вірусними гепатитами. Заходи у разі поранення або контакту з кров’ю чи іншими біологічними матеріалами пацієнта. Специфічна профілактика гепатиту В. Джерело і шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Групи ризику щодо інфікування ВІЛ. Специфічна діагностика ВІЛ-інфекції. Профілактика професійного інфікування ВІЛ-інфекцією. Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції. Алгоритм дії медичного працівника у випадку виникнення аварійної ситуації при контакті з хворим на ВІЛ-інфекцію. Особливості епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій, механізми їх передачі. Основні напрямки профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в умовах стоматологічних клінік.

2

Пр. 4

"Профілактичні та протиепідемічні заходи при особливо небезпечних інфекціях (холера, чума). Карантинні заходи."

Поняття про конвенційні інфекції. Заходи, які вживаються при виникненні конвенційних інфекцій. Адміністративно-санітарні та медико-санітарні заходи по санітарній охороні території країни. Функції санітарно-карантинних пунктів у місцях пропуску через державний кордон. Порядок розгортання та структура госпіталю для хворих на карантинні інфекції. Призначення та типи протичумного костюма. Правила забору та транспортування матеріалу від хворих на карантинні інфекції. Епідеміологічні особливості чуми. Організація протиепідемічних заходів у осередку. Епідеміологічні особливості холери. Організація протиепідемічних заходів у осередку. Епідеміологічні особливості контагіозних вірусних геморагічних гарячок. Організація протиепідемічних заходів у осередку.

2

Пр. 5

"Грип, ГРВІ (парагрип, аденовірусна, риновірусна, респіраторно-синтиційна інфекції). Імунопрофілактика грипу."

Особливості збудника грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції. Поняття про пташиний грип. Фактори патогенності збудників. Джерело інфекції й фактори передавання. Патогенез. Класифікація. Основні клінічні синдроми. Клінічні прояви залежно від тяжкості перебігу. Специфічні ускладнення. Диференціальний діагноз. План обстеження хворого. Методи специфічної діагностики. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження. Специфічна терапія: дози, шляхи введення, тривалість лікування. Невідкладна допомога хворому. Правила виписування зі стаціонару. Профілактика й заходи в осередку.

2

Пр. 6

"Клінічна характеристика бактеріального фарингіту. Менінгококовий назофарингіт. Дифтерія. Ангіни. Герпесвірусні інфекції. Клінічна характеристика простого герпесу. Інфекційний мононуклеоз."

Особливості збудника менінгококової інфекції. Джерело інфекції та фактори передавання при менінгококовому назофарингіті. Основні клінічні симптоми менінгококового назофарингіту. Диференціальний діагноз менінгококового назофарингіту та бактеріального фарингіту. Методи специфічної діагностики менінгококової інфекції. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження. Основні принципи лікування. Особливості збудника дифтерії. Джерело інфекції тафактори передавання дифтерії. Основні стадії патогенезу дифтерії. Класифікація дифтерії. Основні клінічні синдроми дифтерії. Клінічні прояви залежно від тяжкості перебігу. Специфічні ускладнення дифтерії. Диференціальний діагноз дифтерії та синдрому. Шляхи передачі герпесвірусних інфекцій. Стадії патогенезу різних проявів герпесвірусних інфекцій. Клінічна класифікація герпесвірусних інфекцій. Основні симптоми різних нозологічних форм герпесвірусних інфекцій. Ускладнення різних проявів герпесвірусних інфекцій. План обстеження хворого з різними формами герпесвірусних інфекцій. Зміни в лікворі при ураженнях нервової системи, спричинених герпесвірусами. Методи специфічної діагностики герпесвірусних інфекцій. Етіотропна терапія герпесвірусних інфекцій: дози, шлях введення, тривалість лікування. Принципи патогенетичної терапії герпесвірусних інфекцій. Етіологічна структура інфекційного мононуклеозу. Класифікація інфекційного мононуклеозу.

2

Пр. 7

"Гострі вірусні гепатити А, Е, В, С, Д. Клініка, діагностика, лікування. Хронічні вірусні гепатити В і С. Клініка, діагностика, лікування."

Особливості збудників ВГВ, ВГС, ВГD. Поняття про вірусні гепатити ВГG, SEN, TTV. Джерело інфекції та фактори передачі. Патогенез даних гепатитів та печінкової енцефалопатії. Диференціальний діагноз ВГВ, ВГС, ВГD, ВГG, SEN, TTV. План обстеження хворого на парентеральні гепатити, печінкову енцефалопатію. Методи специфічної діагностики. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.Терапія гепатитів, печінкової енцефалопатії. Правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару. Профілактика та заходи в осередку.

2

Пр. 8

"ВІЛ-інфекція та ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії, що супроводжуються ураженням слизової оболонки ротової порожнини."

Джерело інфекції при ВІЛ – інфекції та СНІДі. Фактори передачі. Патогенез ВІЛ – інфекції та СНІДу. Епідеміологічні особливості епідемії СНІДу в Україні. Класифікація ВІЛ – інфекції та СНІДу. Клінічна картина ВІЛ – інфекції та СНІДу. Групи високого ризику. Методи діагностики ВІЛ – інфекції та СНІДу. Диференціальний діагноз ВІЛ – інфекції та СНІДу. Які препарати використовуються у лікуванні ВІЛ – інфекції та СНІДу. Профілактичні заходи при ВІЛ – інфекції та СНІДі. Диспансеризація ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД.

2

Пр. 9

Підсумковий модульний контроль.

2

 

ПРИМІТКА.
1. При випадінні заняття (свята та інше) теми, які виносилися на це заняття, вивчаються самостійно і входять у підсумкове (виставляється оцінка, отримана на підсумковому занятті). Підсумкові заняття не випадають.
2. Дні відпрацювань пропущених практичних занять та консультацій - середа (початок о 1600) та субота (початок о 900 ). Відпрацювання здійснюється протягом терміну встановленого нормативами та деканатом при наявності дозволяючих документів. На відпрацювання необхідно попередньо записатись.
Графік відпрацювань (середа, субота).
3. Пропущені лекції відпрацьовуються лектору або завідувачу кафедри. Відпрацювання здійснюється шляхом написання реферата, який висвітлює і розкриває тему лекції (можливе створення мультмедійних навчальних презентацій)

 

Обновлено (22.09.2022 06:31)