Самопідготовка. Стоматологи

ПРИКЛАД ПМК

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю. Стоматологи

· Предмет і задачі епідеміології.

· Епідемічний процес та його складові.

· Розділи вчення про епідемічний процес.

· Рушійні сили епідемічного процесу.

· Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про сапронози.

· Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу.

· Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

· Визначення осередку інфекційної хвороби. В яких напрямках проводиться епідеміологічне обстеження осередку?

· Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Навести приклади.

· Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку.

· Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них?

· Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.

· Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.

· Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.

· Епідеміологічне значення тварин.

· Поняття про дератизацію, види і методи.

· Теорія механізму передавання збудників інфекційних хвороб Л.В Громашевського. Визначення механізму передавання, його ланки. Чинники і шляхи передавання збудників інфекційних хвороб.

· Закони відповідності механізму передавання первинній (епідеміологічній) локалізації збудника в організмі людини.

· Типи механізмів передавання збудників інфекційних хвороб людини.

· Визначення дезінфекції, її види і методи.

· Календар профілактичних щеплень України.

· Складання плану проведення профілактичних щеплень.

· Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.

· Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.

· Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.

· Значення природного фактору в розвитку епідемічного процесу.

· Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.

· Види імунітету та їх характеристика.
· Типи вакцин за способом отримання, за кількістю. компонентів. Переваги і недоліки кожного типу.
· Вимоги до імунобіологічних препаратів для щеплень.
· Вимоги до зберігання та транспортування імунобіологічних препаратів для щеплень.
· Протипоказання до імунізації різними видами вакцин.

· Післявакцинальні реакції та післявакцинальні ускладнення, їх характеристика, терміни виникнення.

· Календар профілактичних щеплень в Україні, його розділи.

· Організація проведення імунопрофілактики.

· Визначення поняття «холодовий ланцюг»

· Заходи до проведення щеплень

· Заходи після проведення щеплень

· Клінічна ефективність імунопрофілактики

· Імунологічна ефективність імунопрофілактики

· Епідеміологічна ефективність імунопрофілактики

· Препарати для проведення термінової імунопрофілактики

· Способи введення гетерологічних препаратів для термінової імунопрофілактики

· Основні директивні документи (накази, інструкції) з організації та проведення специфічної імунопрофілактики/

· Захворюваність та поширеність гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції у світі, Україні, Сумській області
· Джерело інфекції, шляхи і фактори передачі при гепатиті В. Групи ризику. Специфічна лабораторна діагностика гепатиту В
· Джерело інфекції, шляхи і фактори передачі при гепатиті С. Групи ризику. Специфічна лабораторна діагностика гепатиту С
· Заходи в осередку вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі
· Основні напрямки профілактики вірусних гепатів із парентеральним механізмом передачі
· Запобігання професійному зараженню медичного персоналу вірусними гепатитами. Заходи у разі поранення або контакту з кров’ю чи іншими біологічними матеріалами пацієнта
· Специфічна профілактика гепатиту В
· Джерело і шляхи передачі ВІЛ-інфекції
· Групи ризику щодо інфікування ВІЛ
· Специфічна діагностика ВІЛ-інфекції
· Профілактика професійного інфікування ВІЛ-інфекцією
· Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції
· Алгоритм дії медичного працівника у випадку виникнення аварійної ситуації при контакті з хворим на ВІЛ-інфекцію
· Особливості епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій, механізми їх передачі
· Основні напрямки профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в умовах стоматологічних клінік.

· Особливості збудника грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції. Поняття про пташиний грип.

· Фактори патогенності збудників грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Джерело інфекції й фактори передавання грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Патогенез грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Класифікація грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Основні клінічні синдроми грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Клінічні ознаки залежно від тяжкості перебігу грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Специфічні ускладнення грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Диференціальний діагноз грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· План обстеження хворого на грип, парагрип, РС-інфекцію, аденовірусну і риновірусну інфекції.

· Методи специфічної діагностики грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.

· Специфічна терапія грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції: дози, шляхи введення, тривалість лікування.

· Невідкладна допомога хворому при ускладненнях грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Правила виписування зі стаціонару. Профілактика й заходи в осередку грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.

· Особливості збудника менінгококової інфекції.

· Джерело інфекції та фактори передавання при менінгококовому назофарингіті.

· Основні клінічні симптоми менінгококового назофарингіту.

· Диференціальний діагноз менінгококового назофарингіту та бактеріального фарингіту.

· Методи специфічної діагностики менінгококової інфекції. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.

· Основні принципи лікування менінгококового назофарингіту та бактеріального фарингіту.

· Особливості збудника дифтерії.

· Джерело інфекції та фактори передавання дифтерії.

· Основні стадії патогенезу дифтерії.

· Класифікація дифтерії.

· Основні клінічні синдроми дифтерії.

· Клінічні ознаки дифтерії залежно від тяжкості перебігу.

· Специфічні ускладнення дифтерії.

· Диференціальний діагноз дифтерії та синдрому ″ангіна″.

· Диференціальна діагностика синдрому «ангіна».

· План обстеження хворого на дифтерію.

· Методи специфічної діагностики дифтерії. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.

· Специфічна терапія дифтерії: дози, шлях введення, тривалість лікування.

· Невідкладна допомога хворому на дифтерію.

· Правила виписування реконвалесцентів дифтерії  із стаціонару.

· Профілактика та заходи в осередку дифтерії.

· Які етіологічні чинники гострих фарингітів?

· Епідеміологія бактеріальних фарингітів?

· Класифікація бактеріальних фарингітів?

· Патогенез бактеріальних фарингітів?

· Основні локальні клінічні ознаки бактеріальних фарингітів?

· Основні загальні клінічні ознаки бактеріальних фарингітів?

· Особливості клінічної картини бактеріальних фарингітів у дітей.

· Особливості клініки бактеріальних фарингітів різної етіології?

· Причини хронізації бактеріальних фарингітів?

· Лабораторна діагностика бактеріальних фарингітів.

· Інструментальна діагностика бактеріальних фарингітів

· Які основні ускладнення бактеріальних фарингітів?

· Диференціальна діагностика бактеріальних фарингітів з фарингітами іншої етіології?

· Які основні принципи лікування бактеріальних фарингітів?

· Роль антибіотикотерапії в лікуванні бактеріальних фарингітів?

· Роль антисептиків в лікуванні бактеріальних фарингітів?

· Терапія ускладнень бактеріальних фарингітів?

· Які основні методи профілактики бактеріальних фарингітів?

· Сформулюйте діагноз бактеріального фарингіту.

· До якої групи інфекційних хвороб належить герпесвірусна інфекція?

· Особливості збудників ЕВV-інфекції, СМV–інфекції, інфекційного мононуклеозу.

· Шляхи передавання герпесвірусної інфекції?

· Етіологія та епідеміологія герпесвірусної інфекції.

· Патогенез герпесвірусної інфекції.

· Класифікація герпесвірусної інфекції.

· Стадії розвитку герпетичних везикул.

· Основні клінічні ознаки локалізованого герпесу.

· Первинний герпес, клініка.

· Рецидивний герпес, клініка.

· Оперізувальний герпес, клініка.

· Особливості перебігу офтальмогерпесу.

· Форми герпетичної інфекції з ураженням нервової системи.

· Гострий герпетичний менінгіт.

· Охарактеризувати ураження спинного мозку при герпетичній інфекції.

· Природжена герпетична інфекція.

· Наслідки герпетичної інфекції.

· Основні причини летальності при герпесвірусних інфекціях.

· План обстеження хворого на герпесвірусну інфекцію.· Методи специфічної діагностики. Інтерпретація результатів.

· Принципи призначення противірусної терапії.

· Етіотропна терапія герпетичної інфекції: дози, шлях введення, тривалість лікування.

· Лікування в гострий період захворювання і під час рецидиву.

· Терапія в стадії ремісії.

· Профілактика герпесвірусних інфекцій.

· Особливості збудників сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Фактори патогенності збудників сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Джерело інфекції й фактори передавання при сальмонельозі, холері, шигельозі.

· Патогенез та класифікація сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Основні клінічні синдроми сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Клінічні ознаки сальмонельозу, холери, шигельозу залежно від тяжкості перебігу.

· Специфічні ускладнення сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Диференціальний діагноз сальмонельозу, холери, шигельозу.

· План обстеження хворого при сальмонельозі, холері, шигельозі.

· Методи специфічної діагностики сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Інтерпретація результатів лабораторного дослідження при сальмонельозі, холері, шигельозі.

· Етіотропна та патогенетична терапія сальмонельозу, холери, шигельозу: дози, шляхи введення, тривалість лікування.

· Невідкладна допомога хворому при сальмонельозі, холері, шигельозі.

· Правила виписування зі стаціонару при сальмонельозі, холері, шигельозі.

· Профілактика й заходи в осередку сальмонельозу, холери, шигельозу.

· Основні збудники харчових токсикоінфекцій.

· Особливості збудника ботулізму.

· Характеристика ботулотоксину.

· Джерело інфекції та фактори передавання при ботулізмі.

· Патогенез ботулізму.

· Класифікація ботулізму.

· Основні клінічні синдроми ботулізму.

· Клінічні прояви залежно від тяжкості перебігу.

· Специфічні ускладнення ботулізму.

· Диференційний діагноз ботулізму.

· План обстеження хворого на ботулізм.

· Методи специфічної діагностики ботулізму. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.

· Специфічна терапія ботулізму: дози, шлях введення сироватки, тривалість лікування.

· Невідкладна допомога хворому на ботулізм.

· Правила виписування реконвалесцентів із стаціонару.

· Особливості збудників ВГВ, ВГС, ВГD.
· Поняття про вірусні гепатити ВГG, SEN, TTV.
· Джерело інфекції та фактори передачі ВГ.
· Патогенез ВГ та печінкової енцефалопатії.
· Класифікація ВГ.
· Основні клінічні синдроми при ВГ.
· Клінічні симптоми ВГ залежно від тяжкості перебігу.
· Диференціальний діагноз ВГВ, ВГС, ВГD, ВГG, SEN, TTV.
· План обстеження хворого на парентеральні гепатити, ечінкову енцефалопатію.
· Методи специфічної діагностики ВГ. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.
· Терапія ВГ, печінкової енцефалопатії.
· Правила виписування реконвалесцентів ВГ зі стаціонару.
· Профілактика та заходи в осередку ВГ.
· Джерело інфекції при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Фактори передачі при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Патогенез ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Епідеміологічні особливості епідемії СНІДу в Україні.
· Класифікація ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Клінічна картина ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Групи високого ризику при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Методи  діагностики ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Диференціальний діагноз ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Які препарати використовуються у лікуванні ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Профілактичні заходи при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Диспансеризація ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД.

· Визначення бешихи, правця, характеристика збудників.

· Шляхи зараження на бешиху, правець.

· Патогенез правця та бешихи.

· Класифікація клінічних форм бешихи, правця.

· Діагностика бешихи, правця.

· Клінічна класифікація жовтої гарячки.

· Основні клінічні ознаки жовтої гарячки.

· Характер температурної кривої при жовтій гарячці.

· Патогенез тромбогеморагічного синдрому при ГГ.

· Ускладнення геморагічних гарячок.

· Характер змін у гемограмі при геморагічних гарячках.

· Специфічна діагностика ГГ.

· Критерії діагнозу жовтої гарячки.

· Епідеміологічні особливості жовтої гарячки.

· Клінічні ознаки геморагічної гарячки Конго-Крим.

· Джерело інфекції та механізм зараження ГГ Конго-Крим.

· Класифікація ГГ Конго-Крим.

· Основні клінічні ознаки  геморагічного синдрому при ГГ.

· Імунітет при геморагічних гарячках.

· Критерії діагнозу геморагічної гарячки Конго-Крим.

· Профілактика жовтої гарячки.

· Принципи етіотропної терапії при ГГ.

· Ознаки внутрішньої кровотечі при ГГ.

· Найбільш характерні клінічні ознаки при ГГ Ебола.

· Характер висипань при ГГ Марбурга.

· Характерні зміни в гемограмі при ГГ Ебола.

· Критерії діагнозу при ГГ Ласса.

· Клінічні особливості ГГ Марбурга.

· Основні причини летальності при ГГ.

· Принципи патогенетичної терапії при ГГ.

· Правила госпіталізації, догляду та виписування зі стаціонару при ГГ.

Last Updated (Wednesday, 13 January 2021 16:28)