Самопідготовка. Стоматологія

ПРИКЛАД ПМК

Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю. Стоматологи

· Предмет і задачі епідеміології.
· Епідемічний процес та його складові.
· Розділи вчення про епідемічний процес.
· Рушійні сили епідемічного процесу.
· Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про сапронози.
· Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу.
· Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.
· Визначення осередку інфекційної хвороби. В яких напрямках проводиться епідеміологічне обстеження осередку?
· Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Навести приклади.
· Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку.
· Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них?
· Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.
· Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.
· Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.
· Епідеміологічне значення тварин.
· Поняття про дератизацію, види і методи.
· Теорія механізму передавання збудників інфекційних хвороб Л.В Громашевського. Визначення механізму передавання, його ланки. Чинники і шляхи передавання збудників інфекційних хвороб.
· Закони відповідності механізму передавання первинній (епідеміологічній) локалізації збудника в організмі людини.
· Типи механізмів передавання збудників інфекційних хвороб людини.
· Визначення дезінфекції, її види і методи.
· Календар профілактичних щеплень України.
· Складання плану проведення профілактичних щеплень.
· Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.
· Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.
· Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.
· Значення природного фактору в розвитку епідемічного процесу.
· Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.
· Типи вакцин за способом отримання, за кількістю. компонентів. Переваги і недоліки кожного типу.
· Вимоги до імунобіологічних препаратів для щеплень.
· Вимоги до зберігання та транспортування імунобіологічних препаратів для щеплень.
· Протипоказання до імунізації різними видами вакцин.
· Післявакцинальні реакції та післявакцинальні ускладнення, їх характеристика, терміни виникнення.
· Календар профілактичних щеплень в Україні, його розділи.
· Організація проведення імунопрофілактики.
· Визначення поняття «холодовий ланцюг»
· Заходи до проведення щеплень
· Заходи після проведення щеплень
· Клінічна ефективність імунопрофілактики
· Імунологічна ефективність імунопрофілактики
· Епідеміологічна ефективність імунопрофілактики
· Препарати для проведення термінової імунопрофілактики
· Способи введення гетерологічних препаратів для термінової імунопрофілактики
· Основні директивні документи (накази, інструкції) з організації та проведення специфічної імунопрофілактики/
· Джерело інфекції, шляхи і фактори передачі при гепатиті В. Групи ризику. Специфічна лабораторна діагностика гепатиту В
· Джерело інфекції, шляхи і фактори передачі при гепатиті С. Групи ризику. Специфічна лабораторна діагностика гепатиту С
· Заходи в осередку вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі
· Основні напрямки профілактики вірусних гепатів із парентеральним механізмом передачі
· Запобігання професійному зараженню медичного персоналу вірусними гепатитами. Заходи у разі поранення або контакту з кров’ю чи іншими біологічними матеріалами пацієнта
· Специфічна профілактика гепатиту В
· Джерело і шляхи передачі ВІЛ-інфекції
· Групи ризику щодо інфікування ВІЛ
· Специфічна діагностика ВІЛ-інфекції
· Профілактика професійного інфікування ВІЛ-інфекцією
· Постконтактна профілактика ВІЛ-інфекції
· Алгоритм дії медичного працівника у випадку виникнення аварійної ситуації при контакті з хворим на ВІЛ-інфекцію
· Особливості епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій, механізми їх передачі
· Основні напрямки профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в умовах стоматологічних клінік.
· Особливості збудника грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції. Поняття про пташиний грип.
· Фактори патогенності збудників грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Джерело інфекції й фактори передавання грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Патогенез грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Класифікація грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Основні клінічні синдроми грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Клінічні ознаки залежно від тяжкості перебігу грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Специфічні ускладнення грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Диференціальний діагноз грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· План обстеження хворого на грип, парагрип, РС-інфекцію, аденовірусну і риновірусну інфекції.
· Методи специфічної діагностики грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.
· Специфічна терапія грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції: дози, шляхи введення, тривалість лікування.
· Невідкладна допомога хворому при ускладненнях грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Правила виписування зі стаціонару. Профілактика й заходи в осередку грипу, парагрипу, РС-інфекції, аденовірусної, риновірусної інфекції.
· Особливості збудника менінгококової інфекції.
· Джерело інфекції та фактори передавання при менінгококовому назофарингіті.
· Основні клінічні симптоми менінгококового назофарингіту.
· Диференціальний діагноз менінгококового назофарингіту та бактеріального фарингіту.
· Методи специфічної діагностики менінгококової інфекції. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.
· Основні принципи лікування менінгококового назофарингіту та бактеріального фарингіту.
· Особливості збудника дифтерії.
· Джерело інфекції та фактори передавання дифтерії.
· Основні стадії патогенезу дифтерії.
· Класифікація дифтерії.
· Основні клінічні синдроми дифтерії.
· Клінічні ознаки дифтерії залежно від тяжкості перебігу.
· Специфічні ускладнення дифтерії.
· Диференціальний діагноз дифтерії та синдрому ″ангіна″.
· Диференціальна діагностика синдрому «ангіна».
· План обстеження хворого на дифтерію.
· Методи специфічної діагностики дифтерії. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.
· Специфічна терапія дифтерії: дози, шлях введення, тривалість лікування.
· Невідкладна допомога хворому на дифтерію.
· Правила виписування реконвалесцентів дифтерії  із стаціонару.
· Профілактика та заходи в осередку дифтерії.
· Які етіологічні чинники гострих фарингітів?
· Епідеміологія бактеріальних фарингітів?
· Класифікація бактеріальних фарингітів?
· Патогенез бактеріальних фарингітів?
· Основні локальні клінічні ознаки бактеріальних фарингітів?
· Основні загальні клінічні ознаки бактеріальних фарингітів?
· Особливості клінічної картини бактеріальних фарингітів у дітей.
· Особливості клініки бактеріальних фарингітів різної етіології?
· Причини хронізації бактеріальних фарингітів?
· Лабораторна діагностика бактеріальних фарингітів.
· Інструментальна діагностика бактеріальних фарингітів
· Які основні ускладнення бактеріальних фарингітів?
· Диференціальна діагностика бактеріальних фарингітів з фарингітами іншої етіології?
· Які основні принципи лікування бактеріальних фарингітів?
· Роль антибіотикотерапії в лікуванні бактеріальних фарингітів?
· Роль антисептиків в лікуванні бактеріальних фарингітів?
· Терапія ускладнень бактеріальних фарингітів?
· Які основні методи профілактики бактеріальних фарингітів?
· Сформулюйте діагноз бактеріального фарингіту.
· До якої групи інфекційних хвороб належить герпесвірусна інфекція?
· Особливості збудників ЕВV-інфекції, СМV–інфекції, інфекційного мононуклеозу.
· Шляхи передавання герпесвірусної інфекції?
· Етіологія та епідеміологія герпесвірусної інфекції.
· Патогенез герпесвірусної інфекції.
· Класифікація герпесвірусної інфекції.
· Стадії розвитку герпетичних везикул.
· Основні клінічні ознаки локалізованого герпесу.
· Первинний герпес, клініка.
· Рецидивний герпес, клініка.
· Оперізувальний герпес, клініка.
· Особливості перебігу офтальмогерпесу.
· Форми герпетичної інфекції з ураженням нервової системи.
· Гострий герпетичний менінгіт.
· Охарактеризувати ураження спинного мозку при герпетичній інфекції.
· Природжена герпетична інфекція.
· Наслідки герпетичної інфекції.
· Основні причини летальності при герпесвірусних інфекціях.
· План обстеження хворого на герпесвірусну інфекцію.· Методи специфічної діагностики. Інтерпретація результатів.
· Принципи призначення противірусної терапії.
· Етіотропна терапія герпетичної інфекції: дози, шлях введення, тривалість лікування.
· Лікування в гострий період захворювання і під час рецидиву.
· Терапія в стадії ремісії.
· Профілактика герпесвірусних інфекцій.
· Особливості збудників сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Фактори патогенності збудників сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Джерело інфекції й фактори передавання при сальмонельозі, холері, шигельозі.
· Патогенез та класифікація сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Основні клінічні синдроми сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Клінічні ознаки сальмонельозу, холери, шигельозу залежно від тяжкості перебігу.
· Специфічні ускладнення сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Диференціальний діагноз сальмонельозу, холери, шигельозу.
· План обстеження хворого при сальмонельозі, холері, шигельозі.
· Методи специфічної діагностики сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Інтерпретація результатів лабораторного дослідження при сальмонельозі, холері, шигельозі.
· Етіотропна та патогенетична терапія сальмонельозу, холери, шигельозу: дози, шляхи введення, тривалість лікування.
· Невідкладна допомога хворому при сальмонельозі, холері, шигельозі.
· Правила виписування зі стаціонару при сальмонельозі, холері, шигельозі.
· Профілактика й заходи в осередку сальмонельозу, холери, шигельозу.
· Основні збудники харчових токсикоінфекцій.
· Особливості збудника ботулізму.
· Характеристика ботулотоксину.
· Джерело інфекції та фактори передавання при ботулізмі.
· Патогенез ботулізму.
· Класифікація ботулізму.
· Основні клінічні синдроми ботулізму.
· Клінічні прояви залежно від тяжкості перебігу.
· Специфічні ускладнення ботулізму.
· Диференційний діагноз ботулізму.
· План обстеження хворого на ботулізм.
· Методи специфічної діагностики ботулізму. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.
· Специфічна терапія ботулізму: дози, шлях введення сироватки, тривалість лікування.
· Невідкладна допомога хворому на ботулізм.
· Правила виписування реконвалесцентів із стаціонару.
· Поняття про вірусні гепатити ВГG, SEN, TTV.
· Джерело інфекції та фактори передачі ВГ.
· Патогенез ВГ та печінкової енцефалопатії.
· Класифікація ВГ.
· Основні клінічні синдроми при ВГ.
· Клінічні симптоми ВГ залежно від тяжкості перебігу.
· Диференціальний діагноз ВГВ, ВГС, ВГD, ВГG, SEN, TTV.
· План обстеження хворого на парентеральні гепатити, ечінкову енцефалопатію.
· Методи специфічної діагностики ВГ. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.
· Терапія ВГ, печінкової енцефалопатії.
· Правила виписування реконвалесцентів ВГ зі стаціонару.
· Профілактика та заходи в осередку ВГ.
· Джерело інфекції при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Фактори передачі при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Патогенез ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Епідеміологічні особливості епідемії СНІДу в Україні.
· Класифікація ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Клінічна картина ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Групи високого ризику при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Методи  діагностики ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Диференціальний діагноз ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Які препарати використовуються у лікуванні ВІЛ – інфекції та СНІДу.
· Профілактичні заходи при ВІЛ – інфекції та СНІДі.
· Диспансеризація ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД.
· Визначення бешихи, правця, характеристика збудників.
· Шляхи зараження на бешиху, правець.
· Патогенез правця та бешихи.
· Класифікація клінічних форм бешихи, правця.
· Діагностика бешихи, правця.
· Клінічна класифікація жовтої гарячки.
· Основні клінічні ознаки жовтої гарячки.
· Характер температурної кривої при жовтій гарячці.
· Патогенез тромбогеморагічного синдрому при ГГ.
· Ускладнення геморагічних гарячок.
· Характер змін у гемограмі при геморагічних гарячках.
· Специфічна діагностика ГГ.
· Критерії діагнозу жовтої гарячки.
· Епідеміологічні особливості жовтої гарячки.
· Клінічні ознаки геморагічної гарячки Конго-Крим.
· Джерело інфекції та механізм зараження ГГ Конго-Крим.
· Класифікація ГГ Конго-Крим.
· Основні клінічні ознаки  геморагічного синдрому при ГГ.
· Імунітет при геморагічних гарячках.
· Критерії діагнозу геморагічної гарячки Конго-Крим.
· Профілактика жовтої гарячки.
· Принципи етіотропної терапії при ГГ.
· Ознаки внутрішньої кровотечі при ГГ.
· Найбільш характерні клінічні ознаки при ГГ Ебола.
· Характер висипань при ГГ Марбурга.
· Характерні зміни в гемограмі при ГГ Ебола.
· Критерії діагнозу при ГГ Ласса.
· Клінічні особливості ГГ Марбурга.
· Основні причини летальності при ГГ.
· Принципи патогенетичної терапії при ГГ.
· Правила госпіталізації, догляду та виписування зі стаціонару при ГГ.
· Види імунітету та їх характеристика.
· Захворюваність та поширеність гепатитів В і С, ВІЛ-інфекції у світі, Україні, Сумській області

· Особливості збудників ВГВ, ВГС, ВГD.

Останнє оновлення (Понеділок, 29 листопада 2021, 12:40)