Інфекційні хвороби у стоматології

Інфекційні хвороби з епідеміологією

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціалізація - 221 Стоматологія
Галузь знань - 22 Охорона здоров'я
Кваліфікація - Магістр стоматології. Лікар стоматолог.

Мета – вивчення основних клініко-лабораторних ознак інфекційних захворювань, підходів до їх лікування, причин і механізмів виникнення та поширення, методів їх профілактики та організації профілактичних заходів.

Завдання  - сформувати вміння виявляти основні клінічні симптоми, що притаманні різним інфекційним хворобам; ставити попередній діагноз інфекційних хвороб, діагностувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах, спричинених інфекційними захворюваннями, сформувати вміння інтерпретувати причини виникнення і закономірності розвитку епідемічного процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

· Особливості розвитку та поширення інфекційних хвороб;

· Основні клінічні симптоми та синдроми, притаманні найбільш поширеним інфекційним захворюванням;

· Основні підходи до лабораторної діагностики, лікування та профілактики інфекційних захворювань.

· Правила організації та проведення протиепідемічних заходів в осередках інфекційних захворювань;

· Пріоритетні проблеми профілактики інфекційних захворювань за групами та нозологічними формами.

· Епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих нозологічних форм.

Вміти:

· визначати провідні симптоми і синдроми при найбільш поширених інфекційних захворюваннях;

· визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах;

· інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідемічного процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів;

· демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами фахової субординації при наданні медичної допомоги інфекційним хворим;

· демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження;

діагностувати і надавати допомогу при невідкладних станах, що ускладнюють перебіг інфекційних захворювань, на догоспітальному етапі.

Останнє оновлення (Середа, 05 січня 2022, 18:30)