Виконується науково-дослідна робота "Клініко-епідеміологічні особливості перебігу вірусних, бактеріальних та паразитарних інфекцій у залежності від імунологічних, генетичних та метаболічних факторів, оптимізація діагностично-лікувальних заходів", номер державної реєстрації - 0121U11571, термін виконання - 01.22-01.27. Керівник - завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, д. мед. наук, професор Микола ЧЕМИЧ.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри доповідались на міжнародних конгресах з інфекційних хвороб у Римі, Амстердамі, Мадриді, Барселоні, Мінську, Вітебську, Нью-Йорку, Парижі.

Наукові здобутки працівників кафедри відображені у 11 патентах і авторських свідоцтвах на винаходи (Чемич М. Д., Малиш Н. Г., Чемич О. М., Лішневська А. Г., Ільїна Н. І., Половян К. С., Піддубна А. І.), 20 раціоналізаторських пропозиціях (Чемич М. Д., Ільїна Н. І.).

Вивчено етіологічну структуру гострих кишкових інфекційних захворювань у Сумській області. Виявлено особливості перебігу гострого шигельозу при епідемічній та спорадичній формах захворюваності. Показана недоцільність використання антибактеріальних препаратів при гострому шигельозі. Доведено високу ефективність використання в лікуванні гострих кишкових інфекційних захворювань сучасних ентеросорбентів та пробіотиків.

Посиленно вивчаються клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості перебігу опісторхозу та бореліозу.

Виявлено особливості клінічного перебігу вірусних гепатитів у сучасних умовах.

На кафедрі успішно виконані наступні дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня:

доктора медичних наук - Малиш Н. Г.: “Еволюція епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій бактеріальної етіології, фактори ризику, удосконалення епідеміологічного нагляду”. Науковий консультант - доктор медичних наук, професор М.Д. Чемич.

кандидата медичних наук - Полов’ян К.С.: “Клініко-лабораторні та імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно-патогенними мікроорганізмами”. Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М.Д. Чемич.

кандидата медичних наук - Піддубна А.І.: “Імуногенетичні зміни у ВІЛ-інфікованих та клініко-епідеміологічні особливості ВІЛ-інфекції в умовах Північно-Східного регіону України”. Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М.Д. Чемич.

кандидата медичних наук - Чемич О. М.: “Клініко-епідеміологічні та лабораторні особливості сальмонельозу, та їх залежність від лікування”. Науковий керівник - доктор медичних наук, професор Л. В. Мороз.

доктора філософії - Лішневська А. Г.: тема дисертації на здобуття наукового звання доктора філософії “Клінічні і імунологічні особливості вірусних гепатитів поеднаних з автоімунними порушеннями”. Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М. Д. Чемич.

На кафедрі виконуються наступні дисертаційні роботи:

Аспірант Сосновенко Д. С.: тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Вміст нейроспецифічних білків у сироватці крові при ВІЛ-інфекції, удосконалення діагностики і прогнозування нейро-СНІДу». Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М. Д. Чемич.

Аспірант Янчук С. М.: тема дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії «Взаємозв’язок SNP rs4331426 в геномі хромосоми 18q11.2 на розвиток туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб». Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М. Д. Чемич.

Аспірант Саєнко О. С.: тема дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії «Зв’язок промоторів клітинної активності з перебігом бешихи, удосконалення діагностики та прогнозування рецидивів». Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М. Д. Чемич.

Аспірант Лутай І. В.: тема дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії «Клініко-імунологічні  та епідеміологічні  особливості хвороби Лайма, оптимізація клініко-діагностичних заходів». Науковий керівник - доктор медичних наук, професор М. Д. Чемич.

 

 

Останнє оновлення (Вівторок, 01 лютого 2022, 06:13)