Напрям досліджень

Тема "Клініко-епідеміологічні особливості перебігу вірусних, бактеріальних та паразитарних інфекцій у залежності від імунологічних, генетичних та метаболічних факторів, оптимізація діагностично-лікувальних заходів", номер державної реєстрації - 0121U11571, термін виконання - 01.22-01.27. Керівник - завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, д. мед. наук, професор Микола ЧЕМИЧ.

Здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальностю 14.01.13 - інфекційні хвороби.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. На кафедру приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва - чотири роки, без відриву від виробництва - п'ять років.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов (англійської, німецької та французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН.

Останнє оновлення (Вівторок, 01 лютого 2022, 05:45)